"Pakistanda törǝdilǝn terror aktı ölkǝlǝr üçün bir sınaqdır", R.T.Әrdoğan

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan Pakistanın Lahor şǝhǝrindǝ törǝdilǝn terror hücumunu qınayıb.

459410
"Pakistanda törǝdilǝn terror aktı ölkǝlǝr üçün bir sınaqdır", R.T.Әrdoğan

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan Pakistanın Lahor şǝhǝrindǝ törǝdilǝn terror hücumunu qınayıb.

Әrdoğan Türkiyǝnin hǝr zaman olduğu kimi bu acı günündǝ dǝ Pakistanın yayında olduğunu bildirib.

Dövlǝt başçısı Pakistanın prezidenti Mǝmnun Hüseyn, Pǝncab ǝyalǝtinin Baş naziri Şahbaz Şǝrif vǝ Pakistan xalqına başsağlığı verib.

Әrdoğan uşaqların olduğu bir parkda törǝdilǝn hücumun terrorun sǝrhǝd vǝ dǝyǝr tanımayan üzünü ortaya qoyduğunu vurğulayıb.

Dövlǝt başçısı deyib ki, bu terror aktı bütün dünya ölkǝlǝri üçün terror qarşısındakı sǝmimi mövqelǝrini ortaya qoymalarını tǝmin edǝcǝk bir sınaqdır.

Baş nazir Davudoğlu da Pakistanın Baş naziri Navaz Şǝ​rif vǝ​ Pǝ​ncab ǝ​yalǝ​tinin Baş naziri Şahbaz Şǝ​rifǝ​ başsağlığı verib.

Davudoğlu mesajında terroru lǝ​nǝ​tlǝ​yǝ​rǝ​k terrorla mübarizǝ​dǝ​ qardaş Pakistanla dǝ​stǝ​k vǝ​ hǝ​mrǝ​yliyin davam etdriliǝ​cǝ​yini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr