Xain hücumun qurbanı 4 turist oldu

19 Martda İstanbulda hǝyata keçirilǝn xain terror hücumu nǝticǝsindǝ 4 turist həyatını itirib. Turistlǝrdǝn üçü İsrail, biri isǝ İranlıdır.

454300
Xain hücumun qurbanı 4 turist  oldu

Baş nazir Əhməd Davudoğlu hadisǝdǝn sonra İran və İsrailǝ başsağlığı verib.

Turist mǝrkǝzi olan Taksimdǝki İstiqlal Prospektində törǝdilǝn hücumda yaralanan 39 nəfərdən 9-nun müalicǝsi tamamlanaraq evlǝrinǝ göndǝrilǝrkǝn, xarici olduqları tǝsbit edilǝn 24 yaralının müalicǝsi isǝ davam edir. Onlardan 7-nin vǝziyyǝti ağırdır.

Komikadzenin şəxsiyyəti və təşkilat ilǝ ǝlaqǝsinin müǝyyǝnlǝşdirilmǝsinǝ dair istintaq davam edir.

Digǝr tǝrǝfdǝn İsrail Xarici İşlǝr Nazirliyindǝn ǝldǝ edilǝn mǝlumata görǝ, ABŞ-da olan Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Dore Gold Türkiyəyə gǝlir.Әlaqәli Xәbәrlәr