Azǝrbaycan Prezidǝnti İlham Әliyǝv tarixi zirvǝ üçün Ankaradadır

Azərbaycan prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

451073
Azǝrbaycan Prezidǝnti İlham Әliyǝv tarixi zirvǝ üçün Ankaradadır

Azǝrbaycan Prezidǝnti İlham Әliyǝv Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Stratǝji Əməkdaşlıq Şurasının V iclasına qatılmaq üçün Türkiyǝyǝ gǝldi. Bakı-01 adlı tǝyyarǝ ilǝ Türkiyǝ vaxtı ilǝ saat 10.00-da Ankaraya gǝlǝn qardaş ölkǝnin Prezidenti Әsǝnboğa hava limanında Baş nazirin müavini Yalçın Akdoğan tǝrǝfindǝn qarşılanıb.

Dövlǝt başçısı Әrdoğan Prezident Әliyevi rǝsmi mǝrasimlǝ qarşılayıb

Әrdoğan Azǝrbaycan Pezidenti İlham Әliyevi Cümhurbaşqanlığı Kompleksindǝ rǝsmi mǝrasimlǝ qarşılayıb.

Qarşılama mǝrasiminǝ Baş nazirin müavini Yalçın Akdoğan, Xarici İşlǝr naziri Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝr naziri Bǝrat Albayrak, İqtisadiyyat naziri Mustafa Әlitaş, Nǝqliyyat, Dǝnizçilik vǝ Telekommunikasiya naziri Binǝli Yıldırım, Cümhurbaşqanlığı Baş katibi Fahri Kasırga, Baş katibin müavini İbrahim Kalın ilǝ Ankara valisi Mehmet Kılıçlar da qatılıb.

Mǝrasimdǝn sonra Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının V iclası başlayıb.

Toplantıda ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsi və inkişafına dair məsələlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.Әlaqәli Xәbәrlәr