“İran sǝfǝrim yeni bir dövrün başlangıcıdır”:Davudoğlu

‘Regıondakı vǝzıyyitǝ başqa dövlǝtlǝrın müdaxılǝsınǝ imkan vermǝyǝcik’ Baş Nazır Əhmid Davudoğlu İranda belǝ bır açıqlama ilǝ çıxış edıb.

445377
“İran sǝfǝrim yeni bir dövrün başlangıcıdır”:Davudoğlu

Baş nazir Əhmǝd Davudoğlu İran İslam Respublıkasının vitse prezidenti İshak Cahangiri ilǝ keçirdiyi mǝtbuat konfransında Türkiyə ilə İranın bu sahǝdǝ birgǝ işinin bölgənin xeyrinə olacağını vurğulayıb.

İran səfərini, yeni bir dövrün başlanğıcı olaraq qıymǝtlǝndırǝn Baş nazir Davudoğlu, fǝrqlı fikrlǝrin olmasına baxmayaraq bölgǝdǝki vǝzıyyǝtǝ kǝnar dövlǝtlǝrin müdaxilǝsinin yol verilmǝz olduğunu diqqǝtǝ çatdırıb.

Regionda sülhün vǝ ǝmın-amanlığın tǝmın olunmasında Türkiyǝ vǝ İran arasındakı münasibǝtlǝrin vacibliyini hǝr kǝs bilmǝlidir deyǝ o vurğulayıb.

Baş nazir Əhmǝd Davudoğlu İran Prezidenti Hǝsǝn Ruhani ilǝ dǝ görüşüb.

Daha sonra baş nazir Türkiyǝ vǝ İranlı iş adamların birgǝ keçirdiyi bizness forumda da iştirak edib.Әlaqәli Xәbәrlәr