PKK terrorçularının hücumu nǝticǝsindǝ 2 polis şǝhid olub

Mardin vilayǝtinin Nusaybin qǝsǝbǝsindǝ PKK terrorçularının hücumu nǝticǝsindǝ 2 polis işçisi şǝhid olub.

444156
PKK terrorçularının hücumu nǝticǝsindǝ 2 polis şǝhid olub

Mardin vilayǝtinin Nusaybin qǝsǝbǝsindǝ PKK terrorçularının hücumu nǝticǝsindǝ 2 polis ǝmǝkdaşı şǝhid olub.

Xain hücum yol polis postu vǝ polis ailǝlǝrinin yaşadığı bölgǝyǝ bomba yerlǝşdirilmiş maşınla edilib.

Hücum nǝticǝsindǝ yaralananlar Nusaybin vǝ Mardin dövlǝt xǝstǝxanalarına yerlǝşdirilib.

Digǝr tǝrǝfdǝn Kilis vilayǝtinin Әlbǝyli qǝsǝbǝsindǝ qadağan bölgǝdǝ Türkiyǝdǝn Suriyaya getmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn 2-si xarici ölkǝ vǝtǝndaşı olmaqla 3 nǝfǝr yaxalanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr