R.T. Әrdoğan:”Terror tǝşkilatlarının dini vǝ millǝti yoxdur”

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan terror tǝşkilatlarının dini vǝ millǝtinin olmadığını deyib.

443281
R.T. Әrdoğan:”Terror tǝşkilatlarının dini vǝ millǝti yoxdur”

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan terror tǝşkilatlarının dini vǝ millǝtinin olmadığını deyib.

Qǝrbi Afrika ölkǝlǝrinǝ sǝfǝrinin üçüncü dayanacağı Nigeriyada prezident Mǝhǝmmǝd Buhari ilǝ tǝkbǝtǝk vǝ heyǝtlǝri arasında görüşlǝr keçirǝn Әrdoğan daha sonra tǝşkil edilǝn mǝtbuat konfransında deyib ki, terrorun dinlǝ ǝlaqǝlǝndirilmǝsi ancaq tǝrrorçulara dǝstǝk verǝr. Nigeriya ilǝ hǝr sahǝdǝ olduğu kimi terrorla mübarizǝdǝ dǝ ǝmǝkdaşlığımızı davam etdirǝcǝyik.

Dövlǝt başçısı bu ölkǝdǝki 31 yanvar vǝ 9 fevraldakı insanlığa yaraşmayan aktlara görǝ dǝ Türk millǝti vǝ şǝxsi adından baş sağlığı verib .

Әrdoğan Nigeriyadakı görüşlǝrindǝn sonra Qərbi Afrika turunun son dayanacağı Qvineyaya gedǝcǝk.Әlaqәli Xәbәrlәr