Telefon danışıqlarında Suriyadakı vǝziyyǝt müzǝkirǝ edilib

Xarici İşlǝr naziri Mevlüt Çavuşoğlu ABŞ Dövlǝt katibi John Kerry vǝ Fransa Xarici İşlǝr naziri Laurent Fabiusla telefonla danışıb.

424336
Telefon danışıqlarında Suriyadakı vǝziyyǝt müzǝkirǝ edilib

Xarici İşlǝr naziri Mevlüt Çavuşoğlu ABŞ Dövlǝt katibi John Kerry vǝ Fransa Xarici İşlǝr naziri Laurent Fabiusla telefonla danışıb.

Telefon danışıqlarında Suriyadakı vǝziyyǝt müzǝkirǝ edilib.

Çavuşoğlunun iki hǝmkarı ilǝ keçirdiyi görüşlǝrdǝ Cenevrǝdǝ Suriya rejimi ilǝ müxalifǝt arasında keçirilmǝsi nǝzǝrǝ alınan ancaq tǝxirǝ salınan müzakirǝlǝr dǝyǝrlǝndirilib.

Yanvarın 25-dǝ Cenevrǝdǝ keçirilmǝsi planlaşdırılan Suriya mǝsǝlǝsinin hǝllinǝ dair sülh danışıqları, hansı müxalifǝt qruplarının qatılacağı barǝdǝ razılıq ǝldǝ edilmǝmǝsi sǝbǝbindǝn tǝxirǝ salınmışdı.

Çavuşoğlunun Kerry ilǝ keçirdiyi telefon danışığında ayrıca Rusiyanın Suriyadakı hava hücumları haqqında fikir mübadilǝsi apardığı bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr