Qayığın batması nǝticǝsindǝ 4 nǝfǝr qaçqın ölüb

Yunanıstanın Kos adasına qaçqınları daşıyan qayığın ǝlverişsiz hava şǝraitinǝ görǝ batması nǝticǝsindǝ 2-si uşaq olmaqla 4 nǝfǝr hǝyatını itirib.

364754
Qayığın batması nǝticǝsindǝ 4 nǝfǝr qaçqın ölüb

Muğla vilayǝtinin Bodrum qǝsǝbǝsindǝn Yunanıstanın Kos adasına qaçqınları daşıyan qayığın ǝlverişsiz hava şǝraitinǝ görǝ batması nǝticǝsindǝ 2-si uşaq olmaqla 4 nǝfǝr hǝyatını itirib.
4 nǝfǝri xilas edǝn sahil mühafizǝ dǝstǝlǝri itkin düşǝn bir nǝfǝri axtarır.
Hadisǝdǝn sonra qaçaqların daşınmasında ǝli olduğu iddia edilǝn bir nǝfǝr hǝbs edilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr