ABŞ çox sayda immiqrant qǝbul edǝcǝyini açıqlayıb.

Hǝr ötǝn gün ümidləri azalan Suriyalı mühacirlǝrin bir hissǝsi avtobuslarla gəldikləri bölgələrə qayıdarkǝn, 200-ǝ qǝdǝr sığınmacı, piyada Edirnǝ şǝhǝrinǝ getmǝk üçün ötǝn gecǝ Bayrampaşadaki avtovağzaldan ayrılıb.

352218
ABŞ çox sayda immiqrant qǝbul edǝcǝyini açıqlayıb.

İstanbul Böyük avtovağzalda Edirnǝdǝn Avropaya getmək üçün bir həftədir gözləyən və hǝr ötǝn gün ümidləri azalan Suriyalı mühacirlǝrin bir hissǝsi avtobuslarla gəldikləri bölgələrə qayıdarkǝn, 200-ǝ qǝdǝr sığınmacı, piyada Edirnǝ şǝhǝrinǝ getmǝk üçün ötǝn gecǝ Bayrampaşadaki avtovağzaldan ayrılıb.
Avropa ölkǝlǝrinǝ getmǝyǝ cǝhd edǝn immiqrantlara toplandıqları Edirnǝ Sarayiçi bölgǝsindǝ isǝ yemǝk vǝ ǝrzaq paylanıb.
Digǝr tǝrǝfdǝn ABŞ çox sayda immiqrant qǝbul edǝcǝyini açıqlayıb.
ABŞ dövlǝt departmanının rǝhbǝri John Kerry, qaçqın mǝsǝlǝsini müzakirǝ etdiyi Almaniyalı hǝmkarı Frank-Walter Steinmeierǝ, 2 il ǝrzindǝ 185 min mühacir qǝbul edǝcǝklǝrini bildirib.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr