PKK hǝdǝflǝrinǝ bomba yağdırılıb

Tuncelinin, Pülümür və Ovacık vadilərində terror təşkilatı PKK-nın gizlǝndiyi mağara və sığınacaqlara hava əməliyyatı təşkil edilib.

388808
 PKK  hǝdǝflǝrinǝ bomba  yağdırılıb

Çərşənbə axşam saatlarında pilotsuz hava gǝmilǝri tǝrǝfindǝn müǝyyǝnlǝşdirilǝn hǝdǝflǝrǝ tǝşkil edilǝn hava hücumlarında terror tǝşkilatına mǝxsus sığınacaqlar vǝ ağır silahlar mǝhv edilib.
Digǝr tǝrǝfdǝn terrorçuların Hakkari, Bitlis vǝ Batmanda təhlükəsizlik qüvvǝlǝri ilǝ dinç sakinlǝrǝ istiqamǝtli xain hücumlarında can itkisi olmayıb.
Bitlis Valiliği də, artan xain terror hadisələri səbəbiylə vilayǝt Jandarma Komandirliyi vǝ Tatvan, Güroymak, Hizan və Mutki rayon Jandarma Komandirliyi tǝrǝfindǝn nǝzarǝt edilǝn bəzi yerlǝrdǝ "müvəqqəti hərbi təhlükəsizlik bölgə" elan edildiyini bildirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr