Xalqın 80% mǝliyyatlara dǝstǝk verir

"Paralel quruluşa qarşı da mübarizǝ davam etmǝlidir"

388439
Xalqın 80% mǝliyyatlara dǝstǝk verir

Baş nazir müavini Yalçın Akdoğan, separatçı PKK terror təşkilatını mǝhv etmǝk üçün dövlət tǝrkibindǝki paralel quruplaşlar ilǝ dǝ mübarizə edilmǝsinin vacibliyini vurğulayıb.
Yalçın Akdoğan, bir qəzetə gündəmədǝki mövzular ilǝ bağlı verdiyi müsahibǝdǝ: “Paralel quruluş Milli Kəşfiyyat Təşkilatının terror təşkilatı PKK ilǝ bağlı kəşfiyyat gücünü zəiflətmək üçün sǝy edir. Lakin Cənub-Şərqi Anadolu xalqı bunun fǝrqindǝ vǝ bu sǝbǝbdǝn narahatdır.
Təşkilatın, xalqdan gözlədiyi dəstəyi tǝmin edǝ bilmǝdiyini ifadǝ edǝn Baş nazir müavini aparılan son araşdırmaya ǝsasǝn Türk Silahlı Qüvvələrinin terror təşkilatına qarşı hǝyata keçirdiyi ǝmǝliyyatlara xalqın 80 faizi dǝstǝk verir. Bunun sǝbǝbi isǝ PKK-nın bölgə xalqına etdiyi zülmdür” deyǝ vurğulayıb.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr