Həmasın Siyasi Büro Başçısı Meşal AKP konqresinǝ qatılıb

Həmasın Siyasi Büro Başçısı Meşal, Türkiyənin siyasi təcrübəsini yüksǝk qiymǝtlǝndirib.

386748
Həmasın Siyasi Büro Başçısı Meşal AKP konqresinǝ qatılıb

AKP-nin ötǝn gün baş tutan 5-ci fövqǝladǝ konqresinǝ qatılan Həmas Siyasi Büro Başçısı Xalid Məşal, nümunǝ götürülǝcǝk siyasi tǝcrübǝyǝ sahib olan Türkiyənin Fələstin xalqının haqlı davasına verdiyi dəstək və sanksiyalara son qoyularaq Qəzzanın yenidən bǝrpa edilmǝsi uğrunda etdiyi sǝydǝn asılı minnǝtdarlığını bildirib.
Qeyd edǝk ki, Məşal özünü müşayiǝt edǝn Həmas heyətiylə AKP konqressinə qatılmaq üçün gǝldiyi Ankarada Baş nazir Əhməd Davudoğlu tǝrǝfindǝn qǝbul edilib. Mətbuata qapalı reallaşan göbul 45 dəqiqə davam edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr