Terror tǝşkilatı DEAŞ ilǝ mübarizǝdǝ Türkiyǝnin rolu

Terror tǝşkilatı DEAŞ ilǝ mübarizǝdǝ Türkiyǝnin daşıdığı ǝhǝmiyyǝt artmaqda davam edir.

338261
Terror tǝşkilatı DEAŞ ilǝ mübarizǝdǝ Türkiyǝnin rolu

Terror tǝşkilatı DEAŞ ilǝ mübarizǝdǝ Türkiyǝnin daşıdığı ǝhǝmiyyǝt artmaqda davam edir.
Türkiyǝnin hǝr dǝstǝyi ABŞ-ın başçılığındakı koalisiyanı terror tǝşkilatına qarşı uğurlu olmağa daha bir addım yaxınlaşdırır.
Suriya vǝ İraqa qonşu Türkiyǝ bu iki ölkǝ ilǝ arasındakı uzun sǝrhǝdǝ son bir ildǝ daha çox nǝzarǝt edilmǝsi barǝdǝ ciddi sǝy göstǝrir.
Türkiyǝnin sǝylǝrindǝn duyduğu mǝmnuniyyǝti tez-tez dilǝ gǝtirǝn Vaşinqton idarǝsi Türkiyǝdǝn hǝlǝ çox şey gözlǝyir.
Bu mövzuda iki ölkǝ arasında yüksǝk sǝviyyǝli fǝal müzakilǝrlǝr dǝ davam edir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr