Çanaqqala savaşlarının 100-cü ildönümü

Çanaqqala savaşlarının 100-cü ildönümünün qeyd edildiyi tǝdbirlǝr çǝrçivǝsindǝ ötǝn gün ilk mǝrasim Anzaq buxtasında tǝşkil edilib.

249129
Çanaqqala savaşlarının 100-cü ildönümü

Çanaqqala savaşlarının 100-cü ildönümünün qeyd edildiyi tǝdbirlǝr çǝrçivǝsindǝ ötǝn gün ilk mǝrasim Anzaq buxtasında tǝşkil edilib.
Avstraliya vǝ Yeni Zelandiyadan ǝcdadını yad etmǝyǝ gǝlǝn anzaqların on mindǝn artıq nǝvǝlǝri ǝnǝnǝyǝ çevrilǝn “Şǝfǝq mǝrasimi”nǝ qatılıb.
Mǝrasimdǝ Türkiyǝni tǝmsil edǝn Avropa İttifaqı naziri Volkan Bozkır sülh mesajları verib.
Yeni Zelandiya vǝ Avstraliya Baş nazirlǝrinin çıxışından sonra İngiltǝrǝ şahzadǝsi Çarls da mǝrasimǝ qatılanlara sǝslǝnib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr