Volkan Bozkır, Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidǝ sǝfǝrdǝdir

Sǝfǝrin ǝsasını isǝ Türkiyǝnin Avropa İttifaqına tamhüquqlu üzvlük prosesi tǝşkil edir.

237090
Volkan Bozkır, Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidǝ sǝfǝrdǝdir

Avropa İttifaqı naziri Volkan Bozkır, Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidǝ sǝfǝrdǝdir.
Sǝfǝrin ǝsasını isǝ Türkiyǝnin Avropa İttifaqına tamhüquqlu üzvlük prosesi tǝşkil edir.
Volkan Bozkır, Finlandiya parlamentinin sǝdri Ero Heinaluouma (Eero Heinaluoma) ilǝ bir araya gǝlib.
Görüşdǝ, Finlandiyanın Türkiyǝyǝ Avropa İttifaqına qatılma prosesindǝ verdiyi dǝstǝk vurğulanıb.
Nazir Bozkır, Avropa İşlǝri üzrǝ vǝ Xarici Ticarǝt naziri Lenita Toivakka (Lenita Toivakka) ilǝ dǝ görüş keçirǝcǝk, ayrıca Xarici İşlǝr naziri Eriki Tuomiojo (Erkki Tuomioja) ilǝ birgǝ mǝtbuat konfransı tǝşkil ǝdǝcǝk. Bozkırın Finlandiya Parlamenti Xarici İşlǝr vǝ Avropa İttifaqı Komitǝlǝri iclaslarında çıxışı nǝzǝrǝ alınıb, hǝmçinin Komitǝ rǝhbǝrlǝri ilǝ dǝ görüş keçirǝcǝyi gözlǝnilir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr