Türkiyǝ ilǝ İtaliya arasında ǝmǝkdaşlıq

Türkiyǝ ilǝ İtaliya qaçaq mühacirlǝr vǝ xarici ölkǝlǝrdǝn gedib başqa ölkǝlǝrdǝ döyüşǝn silahlılar mövzusunda ǝmǝkdaşlıq edǝcǝk.

187301
Türkiyǝ ilǝ İtaliya arasında ǝmǝkdaşlıq

Türkiyǝ ilǝ İtaliya qaçaq mühacirlǝr vǝ xarici ölkǝlǝrdǝn gedib başqa ölkǝlǝrdǝ döyüşǝn silahlılar mövzusunda ǝmǝkdaşlıq edǝcǝk.
Daxili işlǝr naziri Әfkan Ala, İtalyalı hǝmkarı Angelina Alfonu Daxili İşlǝr Nazirliyindǝ qonaq edib.
Görüşdǝ, qaçaq mühacirlǝr vǝ xarici ölkǝlǝrdǝn gedib başqa ölkǝlǝrdǝ döyüşǝn silahlılar mövzusunda ǝmǝkdaşlıq edilmǝsi mövzusu müzakirǝ edilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr