ABŞ-ın yeni Ankara sǝfiri

ABŞ-ın yeni Ankara sǝfiri Con Bas, vǝzifǝsinǝ başlamaq üzrǝ artıq Ankaradadır.

161821
ABŞ-ın yeni Ankara sǝfiri

ABŞ-ın yeni Ankara sǝfiri Con Bas, vǝzifǝsinǝ başlamaq üzrǝ artıq Ankaradadır.
Bas Әsǝnboğa hava limanında vǝrdiyi qısa açıqlamada, iki ölkǝ ǝlaqǝlǝrinin önǝminǝ toxunaraq deyib ki, Türkiyǝ vǝ ABŞ uzun illǝrdir hǝm strateji ortaq hǝm dǝ çox yaxşı dostdur. Türkiyǝdǝn Türklǝrdǝn öyrǝnǝcǝk çox şeyim olacaq.
Sǝfir, Türkiyǝni bir neçǝ dǝfǝ ziyarǝt etmǝ imkanı tapdığını vǝ bu dǝfǝ ailǝsi ilǝ birlikdǝ Ankarada yaşayacağından çox xoşbǝxt olduqlarını deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr