ABŞ,Türkiyǝyǝ xüsusi nümayǝndǝ göndǝrǝcǝk

ABŞ İŞİD-ǝ qarşı mübarizǝdǝ koalisiyanın göstǝrdiyi cǝhdlǝr çǝrçivǝsindǝ Türkiyǝyǝ xüsusi nümayǝndǝ göndǝrǝcǝk.

147248
ABŞ,Türkiyǝyǝ xüsusi nümayǝndǝ göndǝrǝcǝk

ABŞ İŞİD-ǝ qarşı mübarizǝdǝ koalisiyanın göstǝrdiyi cǝhdlǝr çǝrçivǝsindǝ Türkiyǝyǝ xüsusi nümayǝndǝ göndǝrǝcǝk.
ABŞ Dövlǝt Departamentinin sözcüsü Jan Psaki, prezident Obamanın İŞİD-ǝ qarşı qlobal koalisiya üçün xüsusi nümayǝndǝsi pensiyaçı general Con Allen ilǝ Allenin müavini Bret Maykqurkun İŞİD-ǝ qarşı koalisiyanın cǝhdlǝri çǝrçivǝsindǝ Türkiyǝni ziyarǝt edǝcǝyini bildirib.
Psaki, Allen vǝ Maykqurkun, İŞİD-ǝ qarşı koalisiya cǝhdlǝri çǝrçivǝsindǝ, ölkǝlǝrin koalisiyaya qatılması vǝ hǝrbi rollarından savayı ölkǝlǝrin koalisiya üçün hansı sahǝdǝ kömǝklik göstǝrǝ bilǝcǝklǝrini müzakirǝ edǝcǝklǝrini dilǝ gǝtirib.
“PKK-nın indi İŞİD ilǝ vuruşduğu vǝ ölkǝsinin buna dǝstǝk verib vermǝdiyinǝ dair suala isǝ Psaki belǝ cavab verib, PKK ABŞ-ın vǝ Avropa İttifaqının terror tǝşkilatı siyahısında qalmaqda davam edǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr