Әrdoğan, ABŞ-da görüşlǝrini davam etdirir

Әrdoğan, BMT Baş Assambleyasının 69-cu sessiyası çǝrçivǝsindǝ, İqlim Zirvǝsinin açılış toplantısına qatılacaq.

135761
 Әrdoğan, ABŞ-da görüşlǝrini davam etdirir

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan, ABŞ-da görüşlǝrini davam etdirir.
Әrdoğan, BMT Baş Assambleyasının 69-cu sessiyası çǝrçivǝsindǝ, İqlim Zirvǝsinin açılış toplantısına qatılacaq.
Toplantıda milli ǝmǝliyyat vǝ beynǝlxalq sǝviyyǝdǝ hǝdǝfǝ alınan planlar haqqında çıxışlar olacaq.
Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan, zirvǝ çǝrçivǝsindǝ keçirilǝn “Әmǝliyyat üçün İqtisadi vǝziyyǝt” mövzulu alt iclasın açılışında çıxış edǝcǝk.
Әrdoğan, ABŞ prezidenti Obama vǝ hǝyat yoldaşı tǝrǝfindǝn qonaq heyǝtlǝrin rǝhbǝrlǝri vǝ xanımları şǝrǝfinǝ verilǝcǝk ziyafǝtǝ qatılacaq.
Dövlǝt başçısı, BMT Baş katibi Pan Gi Mun tǝrǝfindǝn verilǝcǝk mǝhdud sayda iştirakçının qatılacağı şam yemǝyindǝ dǝ iştirak edǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr