Milli Tǝhlükǝsizlik Şurasının yeni Baş Katibi

Bununla bağlı qǝrar, rǝsmi qǝzetin bu günkü nömrǝsindǝ dǝrc olunub.

126988
Milli Tǝhlükǝsizlik Şurasının yeni Baş Katibi

Milli Tǝhlükǝsizlik Şurasının Baş Katibliyinǝ Daxili İşlǝr Nazirliyi müşaviri vali Seyfullah Hacımüftüoğlu tǝyin edilib.
Bununla bağlı qǝrar, rǝsmi qǝzetin bu günkü nömrǝsindǝ dǝrc olunub.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr