Yeni hökumǝtin fǝaliyyǝt proqramı

Yeni hökumǝtin fǝaliyyǝt proqramı sabah Mǝclisin ümumi iclasında müzakirǝ edilǝcǝk.

112973
Yeni hökumǝtin fǝaliyyǝt proqramı

Yeni hökumǝtin fǝaliyyǝt proqramı sabah Mǝclisin ümumi iclasında müzakirǝ edilǝcǝk.
Xatırladaq ki, 62-ci hökumǝtin proqramı sentiyabrın 1-dǝ Baş nazir Əhmǝd Davudoğlu tǝrǝfindǝn oxunmuşdur.
4 siyasi partiya qrupu adından 40 dǝqiqǝ müddǝtindǝ proqrama dair düşüncǝlǝr çatdırılacaq.
Daha sonra, hökumǝt adından tǝnqidlǝrǝ Baş nazirin müavini Bülǝnd Arınç cavab verǝcǝk.
Son olaraq bir millǝt vǝkilinin çıxışı ilǝ müzakirǝlǝr tamamlanacaq.
Yeni hökumǝt ayın 6-da keçiriləcək ǝtimad səsvǝrməsindən sonra rəsmən fəaliyyətə başlayacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr