Hava və Dəniz Qüvvələrinin qürur günü

Dәniz hərbi məktəbindən məzun olan 114 , Hava Hərbi Məktəbindən məzun olan 194 leytenanta diplom tәqdimetmә mәrasimi keçirilib.

110292
Hava və Dəniz Qüvvələrinin qürur günü

Dәniz hərbi məktəbindən məzun olan 114 , Hava Hərbi Məktəbindən məzun olan 194 leytenanta diplom tәqdimetmә mәrasimi keçirilib.
Mәrasimdә yüksәksәviyyәli dövlət nümayyәndәlәri iştirak edib.
Bu il Dәniz Hərbi məktəbindən 2 qadın, 10 xarici vәtәndaş , ümumi 114 leytenant məzun oldu. Mәktәbi fәrqlәnmә ilә bitirən leytenantlara diplomaları Dövlәt başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Məclis sədri Cəmil Çiçək, Baş nazir Əhməd Davudoğlu, Baş qərargah rәisi Necdət Özel tərəfindən tәqdim edildi.
Digər mərasim isә Hava Hərbi Məktəbində keçirildi.
Bu il məktəbdәn 6 qadın, 10 xarici vәtәndaş , ümumi 194 leytenant məzun oldu.
Mәktәbi fәrqlәnmә ilә bitirən leytenantlara diplomaları Dövlәt başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Məclis sədri Cəmil Çiçək, Baş nazir Əhməd Davudoğlu, Baş qərargah rәisi Necdət Özel tərəfindən tәqdim edildi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr