Cümhuriyyǝt Xalq partiyası seçki nəticəsini qiymətləndirib

Cumhuriyyət Xalq Partiyası Mərkəzi İdarə heyəti, partiyanın sədri Kamal Kılıçdaroğlunun başçılığı ilə toplantı keçirib.

89751
Cümhuriyyǝt Xalq partiyası seçki nəticəsini qiymətləndirib

Cümhuriyyǝt Xalq partiyası keçirilǝn Cümhurbaşqanı seçki nəticəsini qiymətləndirir.
Cumhuriyyət Xalq Partiyası Mərkəzi İdarə heyəti, partiyanın sədri Kamal Kılıçdaroğlunun başçılığı ilə toplantı keçirib.
Toplantıda Cuhuriyyət Xalq Partiyası ilə Millətçi Hərəkat Partiyasının ortaq namizədi Ekmələddin İhsanoğlu ilǝ avqust ayının 10-da əldə edilən seçki nəticələri qiymətləndirilib.
Toplantının digǝr bir maddǝsini isǝ Partiyanın Qurultay keçirmǝsi mǝsǝlǝsi tǝşkil edib.
Ankara millǝt vǝkili Eminǝ Ülkǝr Tarhanın başda getdiyi müxalif qrup, partiyanın sǝdri Kamal Kılıçdaroğlunu istefaya dǝvǝt edǝrǝk qurultay keçirilmǝsi üçün çağırış etmişdir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr