Rəsmi olmayan nəticələrə görə sandıqların 94 faizi açıldı

Türkiyәdә ümum xalq ilk dәfә prezidentini seçmәk üçün sәs verib. 12-ci cumhurbaşqanının seçilәcәyi yarışda üç namizәd yarışıb.

86209
Rəsmi olmayan nəticələrə görə sandıqların 94 faizi  açıldı

Türkiyә demokratiyası üçün böyük gün.
Türkiyәdә ümum xalq ilk dәfә prezidentini seçmәk üçün sәs verib. 12-ci cumhurbaşqanının seçilәcәyi yarışda üç namizәd yarışıb.
İqtidarda olan әdalәt vә İnkişaf partiyasının namizәdi baş nazir Rәcәb Tayyıb Әrdoğan, mәclisdә qrupu olan müxalifәtdәki cumhuriyyәt xalq partiyası ilә Millәtçi hәrәkәt partiyasının namizәdi vә digәr 12 partiyanın da dәstәk verdiyi Ekmәlәddin İhsanoğlu, Xalqların demokratik partiyasının namizәdi Sәlahәddin Dәmirtaş yarışıb.
Bütün Türkiyә әrazilәrindә saat 8-dә başlayan sәs vermә işi saat 17-dә sona çatdı. 52 milyon 894 min 115 seçici, bütün Türkiyәdә 165 min 108 sandıqda sәs verib. Sәs bülletenin bir әdәd olması, sәs vermә әsnasında sıran yaranmayıb. Digәr tәrәfdәn ali seçki şurasının yayım qadağan qәrarını saat 18.30dan etibarәn lәğev etmәsinә görә ilk nәticәlәr dә açıqlanmağa başlanıb.

Rəsmi olmayan nəticələrə görə sandıqların 94-ü açıldı. 

Buna görə, Rəcəb Tayyib Ərdoğa 53,02, Ekmələddin İhsanoğl 37,84, Səlahəddin Demirta 9,14 faiz sәs toplayıb. Baş nazir Ərdoğan paytaxt Ankarada sayılan səsləri 53,1 faizini, İstanbulda da 51.9 faizini toplayaraq yarışın qalibidir. 

İzmirdə 58,7 faizlә ilə Ekmələddin İhsanoğlu öndәykәn Səlahəddin Demirtaş Diyarbəkirdə sayılan səslərin 63,2 faizini toplayıb.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr