Somali xalqı Türkiyǝyǝ tǝşǝkkür edib

Somalidǝn gǝlǝn heyǝt, Baş nazirǝ Somali xalqı adına tǝşǝkkür mǝktubu tǝqdim edib.

103449
Somali xalqı Türkiyǝyǝ tǝşǝkkür edib

Baş nazir Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan, İstanbulda Qlobal Somali Diasporası heyǝtini qǝbul edib.
Heyǝt qǝbul zamanı Baş nazirǝ Somali xalqı adına tǝşǝkkür mǝktubu tǝqdim edib.
Mǝktubda qeyd edilib ki, ziyarǝtinizdǝn üç il sonra, Somali daha yaxşı vǝziyyǝtdǝdir vǝ bu sizin cǝsur ziyarǝtiniz olmadan mümkün olmazdı.
Türkiyǝnin yardımlarının Somalinin inkişafında müsbǝt tǝsir göstǝrdiyinǝ diqqǝt çǝkilǝn mǝktubda, Türk Hava Yollarının Somalini dünya ölkǝlǝrinǝ bağlayan yǝgânǝ beynǝlxalq hava yolu şirkǝti, Türkiyǝ sǝfirliyinni isǝ Moqadişudakı yǝgânǝ sǝfirlik olduğu bildirilib.
Mǝktubda, Baş nazir Әrdoğanın qardaş Türk vǝ Somalı xalqını birbirinǝ bağlayan lidǝr kimi xatırlanacağı da qeyd edilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr