Türkiyә mәtbuatı: 26 fevral 2021

Türkiyә mәtbuatında dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

1591045
Türkiyә mәtbuatı: 26 fevral 2021

Türkiyә mәtbuatında dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

‘‘Hürriyet’’: Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın: ‘‘Ermәnistandakı çevriliş cәhdini qınayırıq’’

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın Ermәnistanda törәdilәn çevriliş cәhdini qınadıqlarını bildirib. Bu barәdә İbrahim Kalın rәsmi internet sәhifәsindә bildirib. İbrahim Kalın paylaşımında deyib: ‘‘Ermәnistadnakı çevriliş cәhdini qınayırıq. Çevrilişlәr hәr zaman demokratik proseslәrә zәrbә endirir vә xaosa sәbәb olur. Ümid edirik ki, Ermәnistandakı vәziyyәt normallaşar’’.

‘‘Star’’: Avropa İttifaqına bir daha xәbәrdarlıq etdi: ‘‘Türkiyә ilә әmәkdaşlıq edilmәlidir’’

Macarıstanın xarici işlәr vә xarici ticarәt naziri Peter Szijjarto Avropa İttifaqının qaçqınlar mәsәlәsindә Türkiyә ilә әmәkdaşlıq etmәsinin vacibliyini vurğulayıb. O, bildirib ki, әks tәqdirdә Avropa İttifaqının ciddi tәhlükәsizlik problemi ilә üz-üzә qalacağını söylәyib.

‘‘Sabah’’: Türk Hava Yolları gündә hәyata keçirdiyi tәxminәn 603 uçuşla Avropadakı liderliyini davam etdirir

Avropa Hava Tәhlükәsizliyi Tәşkilatının 18-24 fevral tarixlәri arasında hәyata keçirilәn uçuşlarla bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabata әsasәn, Türk Hava Yolları bu tarixlәr arasında hәyata keçirdiyi 603 uçuşla Avropadakı liderliyini qoruyub.

‘‘Haber Türk’’: Çicәk ixracı 19 faiz artıb

2021-ci ilin 1 yanvar - 21 fevral tarixlərində çiçək ixracından  23  milyon 752  min dollar gəlir əldə edilib.

‘‘Vatan’’: Türkiyәdәn önәmli hәmlә

Prezident Aparatı yanında Müdafiә Sәnayesi İdarәsinin layihәsi ilә Türkiyә Aviasiya vә Kosmos Sәnayesi tәrәfindәn istehsal edilәn hücumçu helikopterlәrinin ilki Polis İdarәsinә tәhvil verildi. Bu barәdә  Müdafiә Sәnayesinin rәhbәri İsmail Demir mәlumat verib.Әlaqәli Xәbәrlәr