Türkiyә mәtbuatı: 13 yanvar 2021

Türkiyә mәtbuatında dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

1562539
Türkiyә mәtbuatı: 13 yanvar 2021

 

Türkiyә mәtbuatında dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

 ‘‘Sabah’’: Rәcәb Tayyib Әrdoğan Aİ –nin Türkiyәdәki sәfirlәrinin  iclasında әhәmiyyәtli bәyanatlar verib.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan dünәn Avropa İttifaqı ölkәlәrinin Türkiyәdәki  sәfirlәrinin iclasında Yunanıstana çağırış edәrәk deyib: ‘‘Yunanıstana gәrginliyin sәviyyәsini azaltması ilә әlaqәdar çağırış edirik.Şərqi Aralıq dənizini rəqabət sahəsindən çıxarıb uzunmüddətli maraqlarımıza xidmət edəcək bir əməkdaşlıq hövzəsinə çevirməliyik".

‘‘Haber Türk’’: Xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Avropa İttifaqı ilә bağlı bәyanat yayıb.

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu dünәn Avropa İttifaqı ölkәlәrinin Türkiyәdәki sәfirlәri ilә keçirdiyi görüşdә deyib: ‘‘İslahat mәsәlәsindә qәtiyyәtliyik. Aİ bizә dәstәk vermәlidir. Gәlәcәyimizi Avropada görürük vә bunu birgә inşa etmәk istәyirik’’.

‘‘Vatan’’: Milli helikopter mühәrriki müvәffәqiyyәtlә işә salınıb

Türkiyәnin milli imkanlarla istehsal etdiyi ilk milli helikopteri olan ‘‘Gökbey’’in  mühәrriki TEI-TSI 400-ün ilk prototipi ‘‘TS3’’dәn sonra ‘‘TS4’’ dә müvәffәqiyyәtlә işә salındı.

‘‘Star’’:  Türkiyә 661 milyon 787 min dollar mәblәğindә sitrus meyvәlәri ixrac edib.

Türkiyәnin Mersin, Hatay vә Adana şәhәrindәn keçәn il 661 milyon 787 min dollar mәblәğindә sitrus meyvәlәri ixrac olunub.

‘‘Hürriyet’’: Әvvәl Hakan Çalhanoğlu indi isә Yusuf Yazıcı

Türkiyәli futbolçular Avropaya öz damğasını vurmağa davam edir. Hakan Çalhanoğlundan sonra Yusuf Yazıcı da  keçәn ilin dekabrında ayın futbolçusu mükafatına layiq görülüb.Әlaqәli Xәbәrlәr