Qazaxıstan Qırğızıstana humanitar yardım göndәrәcәk

Bu barәdә Qazaxıstan prezidentinin mәtbuat katibi Berik Uali rәsmi internet sәhifәsindә verdiyi bәyanatda bildirilib.

1635801
Qazaxıstan Qırğızıstana humanitar yardım göndәrәcәk

Qazaxıstan Qırğızıstana humanitar yardım göndәrәcәk.

Bu barәdә Qazaxıstan prezidentinin mәtbuat katibi Berik Uali rәsmi internet sәhifәsindә verdiyi bәyanatda bildirilib. O, Qazaxıstan  prezidenti Kasım Comat Tokayevin ölkә xalqı adından Qırğızıstana humanitar yardım göndәrilmәsi ilә әlaqәdar göstәriş verdiyini deyib.

Bәyanatda qardaşlıq, dostluq vә strateji tәrәfdaşlıq prinsiplәri çәrçivәsindә Qırğızıstana çatdırılacaq humanitar yardım çәrçivәsindә 10 min yon un göndәrilәcәyi vә Qazaxıstanın sözügedәn yardımı çatdırmaq üçün hәrәkәtә keçdiyi qeyd olunub.

Aprelin 29-da Qırğızıstan-Tacikistan sәrәdindә baş verәn silahlı qarşıdurmadan sonra qırğızıstanlı hәmkarı Sadır Caparovla telefon әlaqәsi saxlayan Kasım Comar Tokayev Qırğızıstana humanitar yardım göndәrmәyә hazır olduqlarını ifadә etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr