Mustafa Akıncı vә Ceyn Holl Lutte arasında telefon danışığı olub

Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyәtinin (Şimali Kipr) prezidenti Mustafa Akıncı vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının baş katibi Antonio Quterreşin Kıbrıs üzrә müvәqqәti xüsusi nümayәndәsi Ceyn Holl Lutte arasında telefon danışığı olub.

1349452
Mustafa Akıncı vә Ceyn Holl Lutte arasında telefon danışığı olub

 

Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyәtinin (Şimali Kipr) prezidenti Mustafa Akıncı vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının baş katibi Antonio Quterreşin Kıbrıs üzrә müvәqqәti xüsusi nümayәndәsi Ceyn Holl Lutte arasında telefon danışığı olub.

Prezident Aparatından verilәn mәlumata görә, görüş qarşı tәrәfin tәlәbi ilә olub.

Görüşdә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının baş katibi Antonio Quterreşin BMT Tәhlükәsizlik Şurasına BMT Kıbrıs Sülh Gücünün vәzifә müddәtinin üzadılması ilә bağlı tәqdim etdiyi  hesabat vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının bununla bağlı verәcәyi qәrar qiymәtlәndirilib.

Digәr tәrәfdәn görüşdә danışıqların adavam etdirilmәsi mövzusunda razılıq әldә olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr