Tarixdә bu gün: 31 dekabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1554979
Tarixdә bu gün: 31 dekabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1609-cu ilin 31 dekabr tarixindә İstanbuldakı  Sultanahmet mәscidinin tәmәli qoyulub.Memar Sedefkar Mehmet Ağa mәscidi 8 ilә inşa edib.

 

1879-cu ilin 31 dekabr tarixindә amerikalı ixtiraçı Tomas Edison elektrik lampasını ilk dәfә tәqdim edib.  

1999-cu ilin 31 dekabr tarixindә Rusiya prezidenti Boris Yelsin  vәzifәsini  Baş nazi Vladimir Putinә tәhvil verib. Әlaqәli Xәbәrlәr