Tarixdә bu gün: 26 dekabr

Tarixin  bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1552138
Tarixdә bu gün: 26 dekabr

 

Tarixin  bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1898-ci ilin 26 dekabr tarixindә Pierre və Marie Curie radium elementini kəşf etdilər. Onlar 1903-cü ildә  bu kәşfә görә fizika üzrә Nobel mükafatına layiq görülüblәr. 

 

1982-ci ilin 26 dekabr tarixindә ‘‘Time’’ jurnalı hәr il nәşr etdiyi ‘‘ilin adamları’’ siyahısına ilk dәfә insan olmayan obyekt daxil etdi: fәrdi kompyuter.

2004-cü ilin 26 dekabr tarixindә İndoneziyanın Sumatra adasının qәrbindә 9.1 bal gücündә zәlzәlә baş verib. 13 ölkәdә hiss olunan zәlzәlәdәn sonra yaranan sunami tәxminәn 283 min adamın hәyatını itirmәsinә  sәbәb oldu. Mәlumata görә, tәbii fәlakәt nәticәsindә yalnız İndoneziyada 128 min adam hәyatını itirdi. Әlaqәli Xәbәrlәr