Tarixdә bu gün: 30 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1536468
Tarixdә bu gün: 30 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1900-cü ilin 30 noyabr tarixindә yazıçı Oskar Vayld Parisdә vәfat edib. İntihar edәn yazıçı qaldığı holeldәki otağının divarına ‘‘birimiz gelmәliyik’’ sözlәrini yazıb.

1925-ci ilin 30 noyabr tarixindә Türkiyәdәki mәqbәrәlәr bağlandı. Qanunla icazәsiz dini geyim geyinmәk dә qadağan olundu. Eyni gün Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin sәdrinin arxasındakı divara ‘‘Suverenlik xalqındır’’ sözlәri yazıldı. Mustafa Kamal Atatürk Kastamonuda etdiyi çıxışında deyib: ‘‘Türkiyә Cümhuriyyәti şeyxlәr vә dәrvişlәr ölkәsi ola bilmәz. Әn doğru tәriqәt mәdәniyyәtdir’’. 

1974-cü ilin 30 noyabr tarixindә Efiopiyada 3.2 milyon il әvvәl yaşamış insana aid skelet aşkar edilib. ‘‘Lusi’’ adlandırılan skeletin 105 santimetr uzunluğunda olduğu bildirilib. Әlaqәli Xәbәrlәr