Tarixdә bu gün: 24 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1533052
Tarixdә bu gün: 24 noyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1859-cu ilin 24 noyabr tarixindә ingiltәrәli alim Darvinin mübahisәlәrә sәbәb olan ‘‘Növlәrin mәnşәyi’’ adlı әsәri yayımlandı.

1928-ci ilin 24 noyabr tarixindә Türkiyәdә ‘‘Millәt Mәktәblәri’’ qanunu yayımlandı. Mustafa Kamal Atatürkün ‘‘Baş müәllimliyi’’ qәbul etdiyi tarix 24 noyabrdır. 1981-ci ildәn etibarәn Türkiyәdә  24 noyabr tarixi ‘‘Müәllimlәr Günü’’ kimi qeyd olunur.

1934-cü ilin 24 noyabr tarixindә Prezident Qazi Mustafa Kamal Atatürkә  Türkiyә Böyük Millәt Mәclisindә qәbul edilәn qanunla ‘‘Atatürk’’ soyadı verildi. Atatük soyadının yalnız Qazi Mustafa Kamal tәrәfindәn istifadә edilmәsinә icazә verildi.

2017-ci ilin 24 noyabr tarixindә Misirin Әl-Ariş şәhәrindәki bir mәscidә Әl Qaidә terrorçuları tәrәfindәn edilәn hükcum nәticәsindә 305 nәfәr hәlak olub, 100-dәn çox adam da yaralanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr