Tarixdә bu gün: 12 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1526210
Tarixdә bu gün: 12 noyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1900-cü ilin 12 noyabr tarixindә Beynәlxalq Paris Sәrgisinә çox sayda ziyarәtçi qatılıb.Tәxminәn 50 milyon adamın gәzdiyi sәrgiydә Ormanlı İmperiyasının da aralarında olduğu dövlәtlәrdәn  76  mindәn çox istehsalçıiştirak edib.

1969-cu ilin 12 noyabr tarixindә Amerikalı jurnalist Seymur Herş Vyetnamda törәdilәn My Lai qәtliamını ortaya çıxarıb.Qәtliam nәticәsindә 500-dәk mülki vәtәndaş qәtlә ytirilib.

1998-ci ilin 12 noyabr tarixindә Ruriyadan İtaliyaya qaçan terror tәşkilatı PKK-nın quldurbaşı Abdullah Öcalan Roma hava limanında saxta pasportla saxlanılıb.

1999-cu ilin 12 noyabr tarixindә Türkiyәnin Bolu, Düzcә vә Kaynaşlı bölgәlәrindә 7,2 bal gücündә zәlzәlә baş verib. Zәlzәlә nәticәsindә 15 mindәn çox bina dağılıb, 845 nәfәr hәyatını itirib vә 4 min 948 nәfәr yaralanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr