Tarixdә bu gün: 2 noyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib,kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1519876
Tarixdә bu gün: 2 noyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib,kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1914-cü ilin 2 noyabr tarixindә Osmanlı Donanmasının Sevastopolu bombalamasından sonra Rusiya çarlığı Osmanlı İmperiyasına müharibә elan etdi. Osmanlı İmperiyası Almaniya vә Avstriya-Macarıstan İmperiyaları ilә müttәfiq olaraq I Dünya müharibәsinә  qatılıb.

1950-ci ilin 2 noyabr tarixindә Nobel mükafatı laureatı, yazıçı vә tәnqidçi Corc Bernard Şou 94 yaşında öldü.

2000-ci ilin 2 noyabr tarixindә 15 il әrzindә Dünya Çempionu ünvanına sahib olan Qari Qasparov Dünya Şahmat Çempionatında mәğlub oldu.Әlaqәli Xәbәrlәr