Tarixdә bu gün: 29 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1517637
Tarixdә bu gün: 29 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1923-cü ilin 29 oktyabr tarixindә Türkiyә Böyük Millәt Mәclisi keçirdiyi  tarixi bir iclasla Qurtuluş Savaşından sonra qurulan yeni dövlәtin siyasi rejiminin ‘‘Cümhuriyyәt’’ olacağını dünyaya elan etdi. Konstitusiyaya edilәn dәyişikliklә Türkiyә Cümhuriyyәti quruldu. Cümhuriyyәtin elan edilmәsi ilә TBMM-nin sәdri Mustafa Kamal Atatürk Türkiyә Cümhuriyyәtinin ilk prezidenti seçildi.

 

1929-cu ilin 29 oktyabr tarixindә dünyada iqtisadi böhran yaşandı. Nyu York birjasında sәhmlәrin qiymәti azaldı.

 

2013-cü ilin 29 oktyabr tarixindә Marmarayın açılışı oldu. Әlaqәli Xәbәrlәr