Tarixdә bu gün: 25 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1514931
Tarixdә bu gün: 25 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1147-ci ilin 25 oktyabr tarixindә Sultan I Mәsudun komandanlığındakı Sәluqlu ordusu Almaniya  Kralı III Konradın komandanlığındakı Sәlib ordusunu Eskişәhәr yaxınlığında mәğlub edib.

1924-cü ilin 25 oktyabr tarixindә türkiyәli yazıçı, şair vә siyasәtçi Ziya Gökalp İstanbulda vәfat etdi.

1947-ci ilin 25 oktyabr tarixindә Sovet İttifaqı Türkiyәyә verdiyi diplomatik notalarla İstanbul vә Çanaqqala Boğazlarında  hәrbi baza ilә Qars vә Ardahanın onlara verilmәsini tәlәb etdi. Türkiyә bu tәlәblәri rәdd etdi. ABŞ vә İngiltәrәnin dә Türkiyәyә dәstәk vermәsi ilә Sovet İttifaqı 1953-cü ildә Stalinin vәfat etmәsindәn sonra bu tәlәblәrindәn vaz keçdiyini açıqladı.

             

                                        Әlaqәli Xәbәrlәr