Tarixdә bu gün: 23 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1514344
Tarixdә bu gün: 23 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1956-cı ilin 23 oktyabr tarixindә Macarıstanda Sovet İttifaqına vә suverenliyinә qarşı etiraz aksiyaları başladı. Ölkәnin bütün bölgәlәrindә keçirilәn etirazlar zamanı Sovet әsgәrlәrinin ölkәdәn çıxarılması tәlәb olundu.Sovet İttifaqı Macarıstanı işğal etmәyә qәrar verdi vә Qızıl Ordu Budapeşti mühasirәyә aldı.Baş nazir İmre Naqi BMT-dәn yardım istәsә dә, gözlәdiyi dәstәk verilmәdi.İşğaldan sonra Sovet İttifaqının qurduğu yeni Macarıstan hökumәti  aralarında Baş nazir İmre Naqinin dә olduğu 300-dәn çox rәhbәri edam etdi. 1989-cu ildә 100 min macar Naqinin xatirәsini yad etdi vә Macarıstan hökumәti Naqinin nüfuzunu bәrpa etdi.

1983-cü ilin 23 oktyabr tarixindә Livanın paytaxtı Beyrutda Amerika vә Fransanın sülhmәramlı qüvvәlәrinin qәrargahına minalanmış avtomobil ilә hücum edildi. Hadisә nәticәsindә Amerikanın 241  vә Fransanın 58  hәrbçisi hәlak oldu.

2011-ci ilin 23 oktyabr tarixindә Türkiyәnin Van şәhәrindә 6,7 bal gücündә zәlzәlә baş verdi. Bu zәlzәlәdәn 18 gün sonra şәhәrdә 7, 2 bal gücündә ikinci zәlzәlә baş verdi. Tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә 644 nәfәr hәyatını itirdi, 4 mindәn çox adam yaralandı, 3 minәdәk bina dağıldı.

 Әlaqәli Xәbәrlәr