Tarixdә bu gün: 17 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1510632
Tarixdә bu gün: 17 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1448-ci ilin 17 oktyabr tarixindә Osmanlı ordusu II Kosovo müharibәsindә әksәriyyәti macarlardan ibarәt sәlibçiləri mәğlub edib. Bu zәfәr Osmanlı  İmperiyasının Balkan ölkәlәrindәki  hakimiyyәtini güclәndirib.

1777-ci ilin 17 oktyabr tarixindә Amerika qüvvәlәri ingiltәrә ordusunu Saratoqa müharibәsindә mәğlub edib. Bu zәfәrdәn sonra Fransa, İspaniya vә Hollandiya İngiltәrәyә qarşı döyüşüb.

1961-ci ilin 17 oktyabr tarixindә ölkәlәrinin müstәqilliyi üçün Parisdә aksiya keçirәn әlcәzairlilәrә Fransa polisi hücum edib. Tarixә ‘‘Paris qәtliamı’’ olaraq düşәn hadisә nәticәsindә 400 әlcәzairli öldürülüb. Bәzi aksiyaçıların cәnazәsi Seine çayından çıxarılıb.

1973-cü ilin 17 oktyabr tarixindә Qlobal Neft Böhranı başlayıb. OPEK bәzi qәrb ölkәlәrinә Suriya ilә olan müharibәsindә İsrailә kömәk etdiklәri üçün neft embarqosu tәtbiq etmәyә başlayıb. Әlaqәli Xәbәrlәr