Tarixdә bu gün: 15 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1509230
Tarixdә bu gün: 15 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1917-ci ilin 15 oktyabr tarixindә fransızlar tәrәfindәn saxlanılan hollandiyalı rәqqasә  Mata Hari Almaniyaya cәsusluq etdiyi üçün güllәlәnib.

1927-ci ilin 15 oktyabr tarixindә Qazi Mustafa Kamal Atatürk CHP-nin 2-ci Qövqәladә Qurultayında  Nutuk (Nitq)  oxumağa başlayıb. 506 sәhifәdәn ibarәt olan kitab 6 gün әrzindә oxunub.

1993-cü ilin 15 oktyabr tarixindә Cәnubi Afrikanın dövlәt başçısı De Klerk ilә Afrika Milli Konqresinin sәdri Nelson Mandela sülh üzrә Nobel mükafatına layiq görülüblәr.Әlaqәli Xәbәrlәr