Tarixdә bu gün: 13 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1507788
Tarixdә bu gün: 13 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1921-ci ilin 13 oktyabr tarixindә Anadoluda qurtuluş mübarizәsi aparan  Türkiyә Böyük Millәt Mәclisi  Azәrbaycan, Ermәnistan vә Gürcüstanla Qars Müqavilәsini imzalayıb vә şәrq cәbhәsindә müharibә sona çatıb.

1923-cü ilin 13 oktyabr tarixindә Türk Qurtuluş Müharibәsinin mәrkәzi olan Ankara Türkiyә Böyük Millәt Mәclisi tәrәfindәn paytaxt elan edilib.

1986-cı ilin 13 oktyabr tarixindә ABŞ prezidenti Ronald Reyqan vә Sovet İttifaqının lideri Mixail Qorbaçov strateji nüvә silahların nәzarәti mәsәlәsindә razılıq әldә ediblәr. Reyqan ‘‘Ulduz savaşları’’ layihәsindә imtina etmәyәcәklәrini açıqlayıb.

2010-cu ilin 13 oktyabr tarixindә Çilidә baş verәn mәdәn qәzası nәticәsindә qapalı qalan 33 şaxtaçı 69 gün sonra xilas edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr