Tarixdә bu gün: 8 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1504916
Tarixdә bu gün: 8 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1891-ci ilin 8 oktyabr tarixindә tarixә ‘‘Böyük Çikaqo Yanğını’’ olaraq düşәn fәlakәt nәticәsindә 300 nәfәr hәlak olub, 100 mindәn çox adam da evsiz qalıb.

1967-ci ilin 8 oktyabr tarixindә Ernesto Çe Qevara  Boliviyada baş verәn  La Hiquera toqquşması nәticәsindә yaralı olaraq әlә keçirilib.Çe Qevara bir gün sonra öldürülüb.

2005-ci ilin 8 oktyabr tarixindә Pakistanın Kәşmir bölgәsindә 7,6 bal gücündә zәlzәlә baş verib, nәticәdә 75 min adam hәyatını itirib, 106 min adam da yaralanıb.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr