Tarixdә bu gün: 6 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1503385
Tarixdә bu gün: 6 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1923-cü ilin 6 oktyabr tarixindә Şükrü Nail Paşa komandanlığındakı Türk ordusu İstanbula daxil oldu vә tәxminәn 5 il davam edәn işğal sona çatdı.

1973-cü ilin 6 oktyabr tarixindә әrәb ölkәlәri ilә İsrail arasında Yom Kippur Müharibәsi başladı. 20 gün davam edәn müharibәdәn sonra İsrail, Suriya vә Misir qüvvәlәrinin qarşısı alındı, BMT-nin çağırışı ilә atәşkәs elan edilib.

1976-cı ilin 6 oktyabr tarixindә Çin lideri Maonun vәfat etmәsindәn sonra iqtidara gәlәn Hua Quofenq Mәdәniyyәt İnqilabının sona çatdığını açıqladı vә Mao dövrünün 4 rәhbәri saxlanıldı.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr