Tarixdә bu gün: 4 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr olub kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1501925
Tarixdә bu gün: 4 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr olubi kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1582-ci ilin 4 oktyabr tarixindә Papa XIII Qreqorinin göstәrişi ilә Qriqori tәqvimi tәrtib olunub.

1669-cu ildә hollandiyalı rәssam Rembrandt 63 yaşında Amsterdamda vәfat edib.

1853-cü ilin 4 oktyabr tarixindә Osmanlı dövlәtinin Rusiyaya müharibә elan etmәsi ilә Krım müharibәsi başlayıb. Müharibә Rusiyanın mәğlub olması ilә sona çatıb.

                                              Әlaqәli Xәbәrlәr