Tarixdә bu gün: 1 oktyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1500516
Tarixdә bu gün: 1 oktyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1946-cı ilin 1 oktyabr tarixindә II Dünya Müharibәsindәn sonra müttәfiqlәrin qurduğu Nürnberg mәhkәmәsi tәrәfindәn mühakimә olunan 24 nasist lider haqqında qәbul edilәn qәrar açıqlanıb. 12 nasist liderә edam cәzası verilib. Aralarında Rudolf Hesin dә olduğu 4 nasist liderә isә omür boyu hәbs cәzası verilib.

1977-ci ilin 1 oktyabr tarixindә dünya şöhrәtli braziliyalı futbolçu Pele futbol karyerasını başa vurub.

1998-ci ilin 1 oktyabr tarixindә Quru Qoşunları komandanı, ordu generalı Atila Ateş vә Baş nazir Mesut Yılmaz  PKK terror tәşkilatına dәstәk verәn Suriyaya xәbәrdarlıq edib.Әlaqәli Xәbәrlәr