Tarixdә bu gün: 29 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1498987
Tarixdә bu gün: 29 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1902-ci ilin 29 sentyabr tarixindә  ‘‘Nana’’ vә ‘‘Germinal’’ romanlarının müәllifi Emila Zola 62 yaşında parisdә vәfat edib.

1911-ci ilin 29 sentyabr tarixindә Liviyanı әlә keçirmәk istәyәn İtaliya ilә Osmanlı dövlәtlәri arasında ‘‘Trablusgarp’’ müharibәsi başlayıb. Başda Mustafa Kamal Atatürk olmaqla çox sayda Türk zabiti  müharibәyә könüllü olaraq qatılıb.

2008-ci ilin 29 sentyabr tarixindә Amerika Birlәşmiş Ştatlarında maliyyә böhranı başlayıb. Böhran nәticәsindә ‘‘Lehman Brothers’’ kimi әhәmiyyәtli maliyyә şirkәtlәri iflasa uğrayıb.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr