Tarixdә bu gün: 27 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1497508
Tarixdә bu gün: 27 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1529-cu ilin 27 sentyabr tarixindә Qanuni Sultan Süleymanın komandanlığındakı Osmanlı ordusu  Vyananı  mühasirәyә aldı.

                                             

1590-cı ilin 27 sentyabr tarixindә Papa VII Urban seçildikdәn 13 gün sonra tacqoyma mәrasimi belә baş tutmadan vәfat etdi. VII Urban tarixin әn qısa müddәt hökm sürmüş Papasıdır.

                                               

1917-ci ilin 27 sentyabr tarixindә fransız rәssam Edqar Deqas 83 yaşında vәfat etdi.

                                               Әlaqәli Xәbәrlәr