Tarixdә bu gün: 25 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1496951
Tarixdә bu gün: 25 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1396-cı ilin 25 sentyabr tarixindә Osmanlı ordusu  ilә Sәlib ordusu arasında Niğboluda qarşıdurma olub. Sәlib ordusunu mәğlub edәn Osmanlı padşahı Yıldırım Beyazit Niğbolu zәfәrini qazanıb.

1950-ci ilin 25 sentyabr tarixindә BMT hәrbçilәri Koreya müharibәsindә Seulu nәzarәtinә keçirib. Eyni gün 4 min 500 türk әsgәri müharibәyә qatılmaq üçün İskәndәrundan yola düşüb.

2012-ci ilin 25 sentyabr tarixindә türkiyәli ozan  Neşet Ertaş 75 yaşında hәyatını itirib.

                                   Әlaqәli Xәbәrlәr