Tarixdә bu gün: 21 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1494155
Tarixdә bu gün: 21 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1792-ci ilin 21 sentyabr tarixindә  Fransa inqilabından sonra qurulan Qanunvericilik Mәclisi min illik krallıq rejimini aradan qaldırdı. Taxtdan endirilәn Kral XVI Lüdovik  isә 4 ay sonra edam edilib.

1858-ci ilin 21 sentyabr tarixindә  İngiltәrә son Babur imperatoru Bahadır Şaxı taxtdan endirәrәk Hindistanda 330 il davam edәn Babur İmperiyasını devirdi.

1866-cı ilin 21 sentyabr tarixindә ingiltәrәli yazıçı H.G.Vells dünyaya gәlib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr