Tarixdә bu gün: 17 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1492057
Tarixdә bu gün: 17 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1176-cı ilin 17 sentyabr tarixindә Sәlçuq İmperiyasının Sultanı II Kılıç Arslan ilә Bizans imperatoru I Manuel Komnenos arasında Dәnizli yaxınlığındakı Miryokefalonda baş verәn müharibәdә Bizans ordusu mәğlub olub. Bu zәfәr Anadoludakı Türk hakimiyyәtinin tәsdiqlәnmәsini tәmin edib.

1978-ci ilin 17 sentyabr tarixindә Misirin dövlәt başçısı Әnvәr  Sedat ilә İsrail Baş naziri Menahem Beqin arasında ‘‘Camp David’’ müqavilәsi imzalanıb. Bu müqavilә ilә ilk dәfә bir әrәb dövlәti İsraili tanıyıb.

2016-cı ilin 17 sentyabr tarixindә  Amerikaya mәxsus döyüş tәyyarәlәri Deyrizordakı Suriya hәrbi bazasını bombalayıb, nәticәdә 62 suriyalı hәrbçi hәlak oub. Әlaqәli Xәbәrlәr